#Freetolove

Bạn có biết

earth in the shape of a heart

9/10 người trẻ muốn được tự do yêu

Close Up 6/10

Chỉ 6/10 người trẻ cảm thấy mình có được sự từ do đó

Close Up 3/4

Người trẻ từng yêu ai đó

"khác biệt"

Close Up 46%

NgườI trẻ sợ định kiến xã hộI khi yêu ai đó

"KHÁC BIỆT"

Close Up 1/2

NgườI trẻ phảI

yêu giấu diểm

vì sợ định kiến

Freetolove-VN-05-39percent.tif

NgườI trẻ e sợ bị gia đình xã hội

dị nghị

Freetolove-VN-06-Heart.tif

hãy cùng CLOSEUP thay đối điều

Freetolove-VN-07-Heart2.tif

Tình yêu có muôn hình vạn trạng bất kể định kiến giới tình, khác biệt vùng miền chênh lệch tuổi tác hay địa vị xã hội

Freetolove-VN-08-main.tif

Hãy cũng

Freetolove-VN-09-Freetolove.tif

Vượt lên nhưng áp đặt định kiến, dù bạn là ai, đừng ngài hãy cứ yêu đi

Khám phá thêm